OM OSS

2016 Frogner ligger midt på Romerike. Frogner er sentrum i den vestligste delelen av tidligere Sørum kommune, nå Lillestrøm kommune.Se kart

Vi dekker tettstedet Frogner og mer spredtbygde områder ut mot nabovelene på Lindeberg, Lundermoen, Leirsund og Heksebergåsen.


Organisasjonsnummer 993 099 287

Kontonummer 1321 16 00041

Vipps kontingent 79419


 

Årskontingent 2023

enkeltperson 150 kr

husstandsmedlemskap 300 kr


 

Æresmedlemmer:

Kristin og Asbjørn Ruud (2021)

Solveig Strøm (2019)

Berit og Ivar Børke (2018)

Olaug Hexeberg (2017)

Jan Nergaard (2016)

Tron Svenke (2015)

Kåre Ausen (2014)

 

Gå til vår Facebook-side